Vissza

Védjük adatait! Csak utazása céljából használjuk. Senkinek nem adjuk tovább.

Adatvédelmi nyilatkozat

 

 

Védjük adatait.

A www.andora-tura.hu weboldal használata során közölt adatainak kezelése megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak.

Csak olyan adatokat kérünk, rögzítünk és továbbítunk, amelyek a kért szolgáltatások teljesítéséhez elengedhetetlenek.

Honlapunkon kérhet hírlevelet és le is mondhatja.

"Az Utazásirendszer kft. a vele a 2011. évi CXII. törvény 3. § 17. pont szerinti adatfeldolgozási tevékenység végzésére és a CeSYS rendszer felhasználására szerződést kötő felek által kezelt adatokat a hivatkozott törvény, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően dolgozza fel. A törvény 10. § (3) bekezdésének megfelelően az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni."

Törvények, rendelkezések:

  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről: